Trang chủ Sản phẩm & Dịch vụ Dịch vụ lai dắt

Dịch vụ lai dắt

TT Tên dịch vụ cung ứng Công suất tàu lai hỗ trợ Đơn vị tính Mức giá niêm yết cho tàu hoạt động vận tải nội địa (VNĐ) Mức giá niêm yết cho tàu hoạt động vận tải quốc tế (USD) Ghi chú
Dịch vụ lai dắt tàu theo chiều dài tàu lai:
1 Từ 80 - < 90 m 1 lai, c/s tối thiểu 500HP 1 giờ 4,200,000 275  
2 Từ 90m - < 110 m 2 lai, c/s 1 lai tối thiểu 500 HP 1 giờ 8,000,000 550  
3 Từ 110 m - < 130 m 2 lai, c/s 1 lai tối thiểu 1000HP 1 giờ 12,500,000 700  
4 Từ 130 m - < 150 m 2 lai, c/s tối thiểu 1 lai 1000 HP và 1 lai tối thiểu 1500 HP 1 giờ 15,000,000 850  
5 Từ 150m - < 170 m 2 lai, c/s tối thiểu mỗi lai 1500 HP 1 giờ 20,000,000 1300  
6 Từ 170m - < 190m 2 lai, c/s tối thiểu mỗi lai 2000 Hp 1 giờ 24,000,000 1700  

 

Thông tin liên hệ

P.B1203 Tecco Tower, 65 đường Linh Đông Phường Linh Đông, quận. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel : + 84 85 445 2266
Fax: + 84 85 445 2255
E-mail: services@thiennamjsc.com.vn