Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
Phạm vi công việc: Thiết kế chi tiết, mua sắm, xây lắp, chạy thử và bàn giao (EPC) nhà máy nhiệt điện đốt than Long Phú 1 công suất 1.200MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600MW, sử dụng công nghệ siêu tới hạn với than bituminous nhập từ Indonesia hoặc Australia.

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện đốt than Long Phú 1 

Phạm vi công việc: Thiết kế chi tiết, mua sắm, xây lắp, chạy thử và bàn giao (EPC) nhà máy nhiệt điện đốt than Long Phú 1 công suất 1.200MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600MW, sử dụng công nghệ siêu tới hạn với than bituminous nhập từ Indonesia hoặc Australia.

Thời gian thực hiện: Tổ máy 1 là 39 tháng, tổ máy 2 là 45 tháng kể từ ngày bắt đầu công việc.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)