FSO PTSC Biendong 01

FSO PTSC Biendong 01
Phạm vi công việc: thiết kế, mua sắm, đóng mới, lắp đặt, chạy thử và cho thuê tàu FSO PTSC Biendong 01 (EPCIC & time charter contracts)

Phạm vi công việc: thiết kế, mua sắm, đóng mới, lắp đặt, chạy thử và cho thuê tàu FSO PTSC Biendong 01 (EPCIC & time charter contracts)..

Giá trị dự án: 270 triệu USD

Thời gian thực hiện:

- EPCIC : 2011 – 2013

- Charter : 2013-2023 (chưa tính gia hạn)

Chủ đầu tư: Biển Đông POC